Cychod pysgota a'u gêr wedi'u clymu yn yr harbwr.

Cysylltu  Ni

Gallwch gysylltu â The Menai Seafood Company mewn sawl ffordd:

 

Hen Swyddfa'r Porthladd,
Port Penrhyn,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 4HN

Neu gallwch chi lenwi ac anfon y ffurflen hon trwy lenwi'r holl flychau: