Mae pyllau llanw yn eistedd o dan y goleudy.

Bwyd Môr Cynaliadwy

Fel y dywed y llinell linell, ein cenhadaeth yw darparu'r bwyd gorau a geir yn ofalus o'r môr. Rydym am i fwy o bobl brofi blasau a gweadau gwahanol fwyd môr cynaliadwy; i flasu y tu hwnt i eog a phenfras; i ddysgu sut i wisgo cranc neu sugno wystrys.

Ein Gwerthoedd

Mae ein hagwedd tuag at 'fwyd môr cynaliadwy' yn cynnwys yr 6 gwerth hyn:

  1. Cyrchu a darparu'r ystod orau ac ehangaf o bysgod a physgod cregyn sydd gan y môr i'w cynnig. Mae hyn yn cynnwys ein cynhyrchion mwg a parod.
  2. Cyrchu o bysgodfeydd a chynhyrchwyr sy'n wirioneddol gyfrifol ac y gellir eu holrhain a'u tarddiad yn llawn ar ein holl fwyd môr.
  3. Bod yn gyflenwr dibynadwy a dibynadwy i'r fasnach bwytai a manwerthu fel bod eu cwsmeriaid yn dal i ddod yn ôl am fwy.
  4. Addysgu pobl, yn enwedig plant, am fwyd môr. Rydyn ni am gyflwyno pawb i'r gwahanol fathau o fwyd môr sydd ar gael yn ôl y tymor a'r tywydd, sut i baratoi ac yna ei goginio i berffeithrwydd.
  5. Mae bod yn rhan o gymuned gogledd Cymru yn ei helpu i ffynnu i ymwelwyr, preswylwyr a busnesau fel ei gilydd.
  6. Cefnogi hawliau dynol a chydraddoldeb o fewn ein cadwyni cyflenwi bwyd môr, a gwneud popeth o fewn ein gallu i ddileu creulondeb a gwahaniaethu.

Ar hyn o bryd, mae mwy na 90% o fwyd môr o arfordir Cymru yn cael ei allforio i farchnadoedd yn Ewrop ac Asia sy'n wych i'r defnyddwyr yn y gwledydd hyn! Fodd bynnag, mae'n bryd i bobl leol ac ymwelwyr â Chymru flasu ffresni ac amrywiaeth y dalfa ddyddiol. Felly rydyn ni'n gwneud ein gorau i roi bwyd môr Cymreig ar frig bwydlen pawb.

Darganfyddwch fwy am cyrchu bwyd môr.