Bwyd môr wedi'i ddal yn ffres wedi'i gyflwyno ar rew.

Ystod Bwyd Môr

Rydym yn cynnig ystod bwyd môr gwych - ffres, tymhorol ac unigryw amrywiol. Mae natur gyfnewidiol dalfa leol ffres yn rhyddhad mawr mewn byd o ragweld yn union yr hyn y byddwch chi'n ei wasanaethu neu'n ei werthu neu ei fwyta.

Rydym yn gwneud y 6 addewid allweddol hyn i'n cwsmeriaid:

 1. Ansawdd: mae ein bwyd môr yn cael ei ddal yn ffres gan bysgotwyr y mae eu dalfa yn ddibynadwy o flasus ac amrywiol.
 2. Profedigaeth: gallwn olrhain ein bwyd môr yn ôl i ble, pryd a sut y cafodd ei ddal neu ei gynhyrchu.
 3. Cynaliadwyedd: rydym yn dod o hyd i'n holl fwyd môr o bysgodfeydd a chynhyrchwyr dilys a chynaliadwy.
 4. Ardal: mae ein bwyd môr yn dod yn bennaf o arfordir Cymru ond rydym hefyd yn dod o bysgodfeydd sy'n rhannu ein gwerthoedd ledled y byd.
 5. Dewis: yr ystod o fwyd ar hyd arfordir Cymru yn unig yw ein gwarant o amrywiaeth.
 6. Dosbarthu: ni fyddwn yn eich siomi, serch hynny, gallai trychinebau fel COVID-19 a theweather olygu tarfu rhyfedd ar ein gwasanaeth.

Mae dros 20 o wahanol fathau o bysgod yn nyfroedd Cymru…

Ffeithiau Bwyd Môr

Pysgod Fin

Rydym yn cynnig amrywiaeth o bysgod esgyll yn ôl y tymor ac argaeledd. Er enghraifft, draenogyn y môr, macrell, pallock, penfras, adag, cegddu, gwadnau lemwn, lleden a maelgi.

Pysgodyn ffres wedi'i gyflwyno ar rew.

Pysgod Mwg

Mae ein pysgod yn cael ei ysmygu gan Severn & Wye Smokery rhwng y ddwy afon eog wych. Maen nhw'n dal, yna'n ysmygu ein pysgod, gan ddefnyddio dulliau a phrosesau traddodiadol:

 • Eog Mwg Tenau Sliced Hir
 • Ffiledi Mecryll Mwg: Plaen / Pupur

Pysgod Marinedig

Mae ein hamrywiaeth pysgod wedi'i farinadu yn cynnwys rhai cyfuniadau ysbrydoledig ar gyfer Sardinau a Mecryll. Mae'r ystod yn cynnwys:

  • Cynhwysion wedi'u hysbrydoli gan Wlad Thai (sinsir a basil)
  • Sbeisys Indiaidd (calch a choriander)
  • Blasau moroco
  • Seidr, moron a lemwn traddodiadol Prydain

Pysgod cregyn

Pysgod cregyn yw hwn ar ei orau.

  • Cregyn gleision ac wystrys o ddyfroedd llawn maetholion Culfor Menai
  • Cimwch, berdys a 3 rhywogaeth wahanol o grancod o arfordir creigiog Ynys Môn a Phenrhyn Llyn
Dewis corgimychiaid blasus.

Prydau Bwyd Môr Parod

Mae ein cynhyrchion parod yn cynnig yr un safon uchel o gynhwysion a blas â'n bwyd môr. Yn ddelfrydol fel cychwyn neu brydau ysgafn, mae'r jariau daioni hyn yn ffordd sicr o gyflwyno bwyd môr gwych i'ch cwsmeriaid:

  • Pâté Mecryll Mwg (200g, 500g)
  • Mousse Mecryll Mwg (180g, 500g)

Yn Barod I Archebu?

Llenwch y ffurflen gyswllt a byddwn mewn cysylltiad. Mae mor hawdd â hynny.