.

Bwyd Môr Bwyty O'r Safon Uchaf

Rydym yn cyflenwi bwyd môr lleol o'r safon uchaf i fwytai sy'n chwilio am amrywiaeth go iawn ac 'unigrywiaeth' Gymreig. Mae ein bwyd môr yn rhoi blas, gwead a'r math o amrywiaeth y bydd eich cwsmeriaid yn ei werthfawrogi.

Rydym yn gweithio gyda nifer o bysgotwyr a ffermwyr pysgod cregyn dethol yr ydym wedi eu hadnabod ers blynyddoedd. Maent yn rhannu ein hymrwymiad i'r amgylchedd a physgota cynaliadwy.

Nawr, yn fwy nag erioed, mae pobl eisiau rhywbeth lleol a gwahanol. Mae cynnig amrywiaeth o fwyd môr blasus iawn wedi'i ddal yn lleol yn ffordd wych o ddiwallu'r angen hwn - ac rydym yn barod i gynorthwyo. Pysgod esgyll ffres, mwg parod, pysgod cregyn byw a chynhyrchion parod - bwyd môr yw hwn ar gyfer eich bwrdd 'arbennig'.

Cimychiaid ffres yn barod ar gyfer bwyta'n iawn.

Archwilio Blasau Newydd

Mae llawer o bobl yn amharod i archwilio blasau newydd oherwydd eu bod yn ansicr ynghylch prepping bwyd môr - yn enwedig pysgod cregyn. Hefyd does ganddyn nhw ddim syniad sut i'w goginio a pha fath o gynhwysion sy'n gweithio orau gyda'i gilydd. Drosodd i chi. Pa ffordd well o ddangos eich sgiliau na gyda'r cynhwysion o'r ansawdd uchaf?

Mae yna reswm arall pam fod The Menai Seafood Company yn gyflenwr mor wych o fwyd môr mewn bwytai: - ein cymwysterau amgylcheddol. Mae gennym gefndir cryf iawn mewn stiwardiaeth forol sy'n atgyfnerthu ein 3 nod allweddol:

    • Helpu'r diwydiant pysgota i ffynnu trwy gymhwyso arferion cyfrifol a chynaliadwy.
    • Annog dewis ehangach o fwyd môr yn unol ag argaeledd tymhorol a chynaliadwy.
    • Cefnogi cymunedau lleol: - eich cwsmeriaid bwyta, twristiaid sy'n ymweld a physgodfeydd lleol.

Prydau Bwyd Môr Mwg Parod

Yn ogystal â'n bwyd môr wedi'i ddal yn ffres rydym yn cynhyrchu cynhyrchion parod fel pâté macrell mwg a mousse. Mae'r ddau ohonyn nhw'n gynhyrchion naturiol, moethus sy'n defnyddio macrell wedi'i fwgio'n ffres a chynhwysion syml o ansawdd uchel.

Crëwyd y ryseitiau mewn partneriaeth â'r Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngholeg Llandrillo. Yna byddwn yn paratoi ac yn coginio'r cynhyrchion yn ein ceginau cyfradd seren hylendid bwyd 5 seren ym Methesda.

Mae'r pâté a'r mousse yn wych fel prydau ysgafn i ginio, ac fel cychwynwyr gyda thapiau neu fel dip. Fe'u gwneir heb gadwolion i sicrhau bod blas a gwead y macrell yn aros. Yn yr un modd â'n bwyd môr bwyty ffres, mae'r cynhyrchion parod hyn yn llawn blas ac yn cynrychioli newid o'r cynhwysion arferol, bob dydd.

Andy Tabberner, Prif Gogydd Gaerwen Arms

Y cwsmer gwerthfawr (a ffrind da) Andy Tabberner yw prif gogydd a chyd-berchennog y Gaerwen Arms. Mae hefyd yn enillydd Cogydd Iau y Flwyddyn Cymru yn 2015. Nid yw'n syndod bod ffynhonnell ddibynadwy o fwyd môr lleol o'r safon uchaf yn bwysig iawn iddo.

"I've been working with Mark and James for a couple of years. Their seafood is really top quality. Just hours old by the time it comes through the door. Sacks of incredible king scallops, really meaty mussels, the best lobsters I've tasted from Menai and the Llŷn Peninsula, spider crabs, wild bass, pollock - the range is awesome.

The joy of working closely with small, local independent suppliers is knowing you'll get the best quality possible. I like the element of surprise too - so even though we order on a Sunday, Mark and James will also tell me what's good right at the last minute. We're often creating fresh dishes to put on the menu an hour before we open! I love that kind of spontaneity - it keeps us on our toes!

My food style has changed so much since working with incredible suppliers like The Menai Seafood Company. Now I keep it to 3 ingredients so the flavours aren't competing with each other and the fish is always the star of the dish."

Andy yn dal un o'n pysgod ffres.

Sut I Roi'r Bwyd Môr Gorau Ar Eich Dewislen

Llenwch y ffurflen gyswllt a byddwn mewn cysylltiad. Mae mor hawdd â hynny.