Sefydliadau manwerthu.

Cynnyrch Bwyd Môr Parod Cymru

Rydym wedi creu ystod o gynhyrchion bwyd môr moethus parod fel y gall manwerthwyr gynnig cyfle i'w cwsmeriaid flasu'r pysgod blasus, wedi'u dal yn lleol, fel byrbryd cyflym neu bryd ysgafn.

Mae ein pâté a mousse ill dau yn gynhyrchion naturiol, moethus sy'n defnyddio macrell wedi'i fwgio'n ffres a chynhwysion syml o ansawdd uchel. Cafodd y ryseitiau ar gyfer y ddau eu creu gyda'r Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngholeg Llandrillo. Yna byddwn yn paratoi ac yn coginio'r cynhyrchion yn ein ceginau cyfradd seren hylendid bwyd 5 seren ym Methesda.

Mae gennym enw da am ddod o hyd i ystod eang o fwyd môr blasus iawn gan bysgotwyr lleol, cyfrifol. Mae'r cynhyrchion parod hyn yn golygu y gallwch chi hefyd fanteisio ar y math o fwyd môr o ansawdd uchel rydyn ni'n ei gynnig i fwytai a'r cyhoedd yn uniongyrchol.

Pâté Mecryll Mwg Moethus Parod-I Wasanaethu a Mousse

Mae pobl bob amser yn chwilio am flasau a gweadau newydd ond mae llawer yn cael eu dychryn gan feddwl am baratoi a choginio bwyd môr. Gyda'n pâté macrell mwg a mousse gallwch eu cyflwyno i ffordd gyflym a hawdd i flasu pysgodyn blasus (ac iach) y byddent fel arall yn ei anwybyddu.

Mae'r pâté a'r mousse yn wych fel prydau ysgafn i ginio, ac fel cychwynwyr. Yn yr un modd â'n holl fwyd môr ffres, mae'r cynhyrchion parod hyn yn llawn blas. Fe'u gwneir heb gadwolion i sicrhau bod blas a gwead y macrell yn aros.

Mae ein cynnyrch yn ffordd wych o helpu'ch cwsmeriaid i gynnwys bwyd môr yn ddiymdrech yn eu cynlluniau prydau bwyd - cenhadaeth sy'n agos iawn at ein calonnau! Mae yna lawer o mousse eog wedi'i fygu a pâté o gwmpas (yn enwedig adeg y Nadolig) felly mae'r ddau gynnyrch hyn yn gwneud newid go iawn. Mae'r ddau rysáit yn cydbwyso blas y macrell â hufen sy'n eu gwneud yn amlbwrpas iawn. Dyma rai awgrymiadau cyflym ar gyfer defnyddio'r mousse a'r pâté i chi eu trosglwyddo i'ch cwsmeriaid:

    • ei droi i mewn i ddysgl pasta
    • fel dip gyda naill ai crudités neu ffyn bara
    • gyda salad a bara crystiog
    • fel rhan o bryd tapas
Jar o'n mousse macrell moethus wedi'i fygu.

Archebwch Eich Bwyd Môr Cymru Parod

Llenwch y ffurflen gyswllt a byddwn mewn cysylltiad. Mae mor hawdd â hynny.